Harjutus 3. Sihiliste ja sihitute verbide kasutamine
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Valige lausesse sihiline või sihitu verb ja nimisõnade õige käändevorm.

Sisu
1. Õhtul jalutama minnes rahakoti .
2. Linnud , et lõunasse lennata.
3. teatris oma kunagist inglise keele õpetajat.
4. Laulja oma uuematest lauludest praegu .
5. Õunapuud tugeva tuule käes.
6. Mari võitis loteriiga suure summa ja selle .
7. Peatuses seisnud rong hakkas lõpuks .
8. Matkajate süüdatud lõke aeglaselt.
9. Teater hooaja sel aastal juba maikuus.
10. Peetrile üks täitmata lubadus.