Harjutus 18. Omadussõnarektsioon. Ava sulud
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Pange sulgudes olevad sõnad õigesse käändesse.

Sisu
1. Õhtuti on mänguväljak (lapsed) täiesti tühi.
2. Pealtvaatajad ei olnud (aplaus) kitsid.
3. Suhkur on (hambad) kahjulik.
4. Niisugune sõnade järjekord ei ole (eesti keel) omane.
5. Mõni inimene on (nakkushaigused) väga vastuvõtlik.
6, Ma ei arvanudki, et sa (selline tegu) võimeline oled.
7, Leidsin kauplusest (kingitus) sobiva raamatu.
8. Tüdruk oli veel (pikk haigus) kahvatu.
9. Kas see on (teie) nüüd lõpuks selge?
10. Pärast kartulivõttu olid kõigil seljad (kummardamine) haiged.