Harjutus 17. Omadussõnarektsioon. Ava sulud
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Pange sulgudes olevad sõnad õigesse käändesse.

Sisu
1. Jüri oli (pikk magamine) uimane.
2. Ma ei ole (see inimene) tuttav.
3. Kas sa oled oma (kohustused) teadlik?
4. Langevarjur oli (hüpe) valmis.
5. Mu sõbranna poeg on (minu tütar) ühevanune.
6. Telefon on meile (igapäevane elu) vajalik.
7. Heinatöö on (Pille) vastumeelne.
8. Üks kilomeeter on võrdne (tuhat meetrit) .
9. Noor spetsialist on (uuendused) aldis.
10. Ema on (laps) kõige lähedasem inimene.