Harjutus 25. Nimisõnarektsioon. Ava sulud
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kirjutage sulgudes olev sõna õiges käändes.

Sisu
1. Tänu (koduabiline) püsib meie maja nüüd korras.
2. Suvine keelelaager on hea võimalus eesti keele (praktiseerimine) .
3. Poiss leidis hea ettekäände kodust (lahkumine) .
4. Konverentsi külalistele korraldati ekskursioon (Lõuna-Eesti) .
5. Retsensendi hinnang (magistritöö) oli üle ootuste hea.
6. Lootus (hea hinne) luhtus pärast eksamihinnete teatamist.
7. Millised on teie esimesed muljed (Tartu linn) ?
8. Televisiooni mõju (lapsed) võib olla ettearvamatu.
9. (Rattaralli) osavõtt oli oodatust suurem.
10. Poja sarnasus (isa) oli tähelepanuväärne.