Harjutus 2. Ava sulud
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kirjutage sulgudes olev öeldisverb lihtminevikus ainsuses või mitmuses.

Sisu
1. Kolm tuttavat peret (sõitma) koos puhkusereisile.
2. Kaks pluusi (olema) Triinule liiga laiad, aga kolmas (sobima) hästi.
3. Osa õunu (jääma) ka sel aastal puudelt korjamata.
4. Tantsutrennis (käima) nii poisse kui ka tüdrukuid.
5. Tartus (olema) möödunud aastal kaks venekeelset kooli.
6. Kõik kolm retsensiooni uue lavastuse kohta (olema) üllatavalt positiivsed.
7. Nähtud filmi kohta (tekkima) Hannal palju mõtteid.
8. Meie klassi õpilased (olema) väga andekad.
9. Mitmest minu klassikaaslasest (saama) teadlased ja näitlejad.