Harjutus 9. Parandage vead
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Parandage kõik lausetes olevad ühildumisvead. Kustutage valed vormid ja kirjutage õiged asemele.

Sisu