Harjutus 5. Sihiliste ja sihitute verbide kasutamine
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Valige lausesse sihiline või sihitu verb ja nimisõna õige käändevorm.

Sisu
1. Noor lavastaja tema uut etendust arvustanud kriitiku peale.
2. Kuumade ilmadega järvevesi kiiresti.
3. Mari oktoobris oma .
4. Maja hooletu kütmise tagajärjel.
5. Presidendi kõne kuulajatel .
6. Kuldmedalit võites sportlane oma .
7. Turistid Tartu Jaani kirikuga.
8. Ettevõtte töötajate palgad keskmiselt kord aastas.
9. Peeter on naabrite koera .
10. Peeter oma internetipanga .