Harjutus 11. Parandage vead
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Parandage kõik lausetes olevad ühildumisvead. Kustutage valed sõnavormid ja kirjutage õiged asemele.

Sisu