Harjutus 21. Nimisõnarektsioon. Valikvastustega
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Valige lünka sobiv postpositsioon.

Sisu
1. Haritud lapsehoidjate on pidevalt üsna suur nõudlus.
2. Arvamusuuring näitas, et usaldus valitsuse on kahanenud.
3. Läbirääkimised palgatõusu ei andnud soovitud tulemusi.
4. Konverentsidel käies teeb Peeter alati ettekannete märkmeid.
5. Jüri tunneb nõrkust ilusate naiste .
6. Tundsin nördimust tema sõnade .
7. Liikluspolitseinik tegi Marile hoiatuse vales kohas sõidutee ületamise .
8. Peeter esitas kohtule hagi oma naabrimehe .
9. Kindel töökoht ja korralik palk annavad kindlustunde tuleviku .
10. Ma ei taha, et sa aitaksid mind ainult kaastundest minu .