Harjutus 3. Valikvastustega
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kasutage lauses täis- või osaalust.

Sisu
1. Peetril on nüüd .
2. Siin pole .
3. Signel sündisid .
4. Peenral kasvab .
5. on kõrgel riiulil.
6. läks jalgsi kooli.
7. Koridoris vedelesid .
8. Mul pole enam edasi töötada.
9. Nendes metsades võib leiduda .
10. Kas teie aias sel sügisel on?