Screen 3
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

On which day you have been born?

Sisu

MIS KUUPÄEVAL SA OLED SÜNDINUD?

Ma olen sündinud 1. (esimesel) juulil.

Ain on sündinud 5. (viiendal) veebruaril.

Tiit on sündinud 12. (kaheteistkümnendal) augustil.

Kelli on sündinud 24. (kahekümne neljandal) jaanuaril.

Mikk on sündinud 31. (kolmekümne esimesel) mail.

Margit on sündinud 26. (kahekümne kuuendal) märtsil.

Aigi on sündinud 11. (üheteistkümnendal) oktoobril.

Maari on sündinud 29. (kahekümne üheksandal) novembril.

Gunnar on sündinud 19. (üheksateistkümnendal) aprillil.

Mait on sündinud 22. (kahekümne teisel) detsembril.

Helina on sündinud 27. (kahekümne seitsmendal) juunil.

Greete on sündinud 16. (kuueteistkümnendal) septembril.

NB!