Exercise 1
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

What do people usually do in the sauna? Choose true or false!

Sisu
VäideÕigeVale
Saunas pestakse ennast.
Saunas ei võeta leili.
Saunas viheldakse.
Saunas minnakse lavale ja istutakse seal.
Saunas tehakse lõket.
Peale sauna juuakse tavaliselt midagi külma.