Exercise 8
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Write the correct infinitive ending!

Sisu
Mul on vaja homme palju õppi.
Ema peab ka laupäeval tööta.
Laps ei taha luge.
Mulle meeldib muusikat kuula.
Me soovime nüüd telli.