Exercise 6
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Build the past impersonal voice negation!

Sisu
kasutama : kasutada : kasutan : kasutati - ei
saama : saada : saan : saadi - ei
nägema : näha : näen : nähti - ei
minema : minna : lähen : mindi - ei
olema : olla : olen : oldi - ei