Exercise 7
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Compleate the text about Tallinn with the suitable words in the right grammatical forms!

Sisu
Tallinn on väga ilus .
Tallinn on pealinn.
Tallinnas on vaatamisväärsusi.
Tallinnas väga paljud turistid välismaalt.
Tallinnas võib palju ilusaid suveniire.