Exercise 1
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Mis on tema kodumaa? Drag the correct counry name into each gap!

Sisu
Antje elab Amsterdamis. Tema kodumaa on
-----
.
Sally elab Londonis. Tema kodumaa on
-----
.
Vladimir elab Moskvas. Tema kodumaa on
-----
.
Hans elab Berliinis. Tema kodumaa on
-----
.
Minna elab Helsingis. Tema kodumaa on
-----
.

Valikud
Inglismaa
Saksamaa
Holland
Venemaa
Soome