Screen 2
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Mart, Kristjan, Katrin and Maria are going to the countryside...

Sisu

Katrin: Kuhu sa meid nüüd viid?

Mart: Ei ütle!

Katrin: Kristjan, ütle siis sina!

Kristjan: Mart ei luba öelda!

Mart: Okei, varsti oleme kohal!

Maria: Appi, kus me oleme?! See on ju mets! Siin pole peaaegu ühtegi maja!

Mart: Me oleme ju maal! Ja mõni maja siin ju on! Siin on näiteks minu vanaema ja vanaisa talu. Nad elavad siin. Täna näed sa, kuidas

maal elatakse.