Exercise 4
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Choose the right case!

Sisu
Tiinal on kolm .
Toomasel on kaks .
Minu tädil on üks .
Minu onul ei ole .
Kelli emal on neli .
Minu naabril on suur .