Exercise 2
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Choose the right variant! Only one is correct!

Sisu
Lapsed lähevad hommikul
tööle.
kooli.
poodi.
Üliõpilased on tavaliselt
ülikoolis.
kodus.
restoranis.
Õhtul tuleb ema
koolist.
töölt.
kodust.