Screen 9
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Here is a table with the most frequently used postpositions. Many postpositions denoting places have three cases: kuhu? (where to?), kus? (where?), kust? (where from?). Memorize it!

Sisu

         KUHU?                     KUS?                        KUST?

                                     MAJA (gen)

 

        juurde              juures (at, near)                 juurest

         taha                  taga (behind)                   tagant

         ette                 ees (in front of)                  eest

        kõrvale               kõrval (next to)                 kõrvalt

         sisse                    sees (in)                        seest

         välja                   väljas (out)                     väljast

        peale                    peal (on)                         pealt

         alla                     all (below)                         alt

         üles                  üleval (up, above)               ülevalt

       kohale                  kohal (above)                   kohalt