Exercise 1
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Reorder this schedule!

Sisu
Neljas loeng toimub kahest neljani.
Kolmas loeng toimub kaheteistkümnest kaheni.
Viimane loeng toimub kuuest kaheksani.
Viies loeng toimub neljast kuueni.
Esimene loeng toimub kella kaheksast kümneni.
Teine loeng toimub kella kümnest kaheteistkümneni.