Exercise 2
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Translate the given words into Estonian!

Sisu
Maria lendab (soon) tagasi kodumaale.
Kodus tahab ta olla koos (with parents) ja (with friends) .
Maria (invites) kõiki Eesti sõpru endale külla.
Ta ütleb, et tema pool saab ka (to overnight) .
Katrin arvab, et nüüd võiks nemad minna (to Spain) vahetustudengiks.