Screen 3
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Before going to the sauna Maria wants to know what people usually do there...

Sisu

Tavaliselt käivad inimesed saunas laupäeviti.

Tavaliselt käiakse saunas laupäeviti.


Saunas inimesed võtavad leili.

Saunas võetakse leili.


Saunas inimesed vihtlevad ennast vihaga.

Saunas viheldakse ennast vihaga.


Saunas inimesed pesevad ennast.

Saunas pestakse ennast.


Pärast sauna inimesed istuvad ja puhkavad.

Pärast sauna istutakse, puhatakse.


Pärast joovad inimesed midagi.

Tavaliselt juuakse õlut, eriti mehed.